Borstkanker en lymfoedeem

Gearchiveerd in Kanker, Lymfesysteem, Voortplantingsstelsel door op 3 mei 2016

Borstkanker en lymfoedeem

Oorzaken, gevolgen en handreikingen bij borstkanker en lymfoedeem

Het is een groot probleem, veel groter dan menigeen denkt. En dat heeft vooral te maken met de vernietigende behandelingen door de toch steeds weer zo geprezen medische zorg.

Ik kom nog maar weinig vrouwen tegen die hebben nagedacht over de vraag waarom zij borstkanker kregen. Het komt namelijk niet zomaar aanwaaien, ook niet via de genen. Het is ook geen pech, geen karma, geen noodlot. Het is niet een gebrek aan voedende voeding. Wat zit er dan wel onder, dat is toch helemaal niet bekend? Jazeker wel. Dankzij de Vijf Biologische Natuurwetten (5BN) van de Duitse arts en wetenschapper dr. Ryke Geerd Hamer is ook de oorzaak van borstkanker te verklaren. Sterker nog, ook het ziekteverloop is voorspelbaar. Nog sterker, het is te voorspellen of borstkanker in de linker- of in de rechterborst zal ontwikkelen door de biologische handigheid te bepalen. Hoe zit dat precies?

Voordat concreet over borstkanker geschreven kan worden, dient eerst iets meer inzicht in 5BN geschonken te worden. Een korte introductie.

Significant Biological Special Programs (SBS of Hamers Kompas)

De Duitse arts Dr. Ryke Geerd Hamer heeft ontdekt dat ziekten feitelijk genezingsprocessen zijn, met daarbinnen duidelijk afgebakende fasen. Zodra er sprake is van een diep ingrijpend conflict, wordt er steeds een specifiek programma afgedraaid, het SBS. De fasen binnen het SBS dienen allen doorlopen te worden. Gebeurt dat niet, dan zal men niet genezen. Indien er sprake is van een hangende genezing, dan blijft men rondcirkelen tussen twee fasen. De ziekte is dan chronisch.

Heel belangrijk om te beseffen: Alle SBS-en verlopen synchroon op drie niveau’s: psyche, hersenen en orgaan. Ze kunnen dus altijd op meerdere niveau’s worden gediagnosticeerd en gecontroleerd. Zo zijn in de hersenen, in het aan het orgaan verbonden kiemblad (endoderm, oud mesoderm, nieuw mesoderm, ectoderm) concentrische cirkels zichtbaar. Het kleurverloop gaat van zwart (veel oedeem) naar wit (opgeruimd oedeem).

De 5 deelfasen in SBS

Hamers Kompas fysiek

1) Conflict Actieve fase (CA)

Aan het begin van de CA worden gebeurtenissen, situaties, overtuigingen, percepties et cetera, voeding voor het thema, waardoor het thema kan ontstaan. De psyche is hier aan het werk, we gaan denken. Er vindt dan een zogenaamde inslag plaats. En die inslag initieert fysieke veranderingen, in dit geval celopbouw van het darmslijmvlies. Het is een stressvolle fase die is gericht op overleven.

2) Conflictolysis (CL)

De Conflict Actieve fase eindigt in de Conflictolysis (CL). Het is de overgang van de stress fase naar de genezingsfase. Het conflict is dan vrijgegeven, in oplossing gekomen.

3) Post Conflictolysis A (PCL fase A)

De genezende fase bestaat uit twee delen (fase A en B) met precies in het midden een crisis. In fase A is er sprake van regeneratie met oedeemvorming.

4) epileptische/epileptoïde crisis (EC)

Dit is vaak de heftigste fase in het hele Biologische Programma. Het bevind zich precies tussen PCL-A en PCL-B. Het is een echte piek, hoog en kortdurend.

5) Post Conflictolysis B (PCL fase B)

Volgt direct na de EC. Het is onmogelijk in deze fase te belanden zonder de EC door te maken. Het is de afwerkende en opruimende fase. Alle cellen die gedurende het SBS zijn opgebouwd worden in deze fase weer netjes afgebroken, opgeruimd. Dat gebeurt door schimmels en/of TBC-bacteriën. En deze vrienden hebben voeding nodig om te functioneren. Zo leven schimmels van natuurlijke suikers en TBC-bacteriën van eiwitten. Zorg dus dat je die binnenkrijgt!

Biologisch nut

De reactie van het lichaam heeft altijd een biologisch nut.

Hangende genezing

De genezingsfase is relatief kortdurend, het duur beslist geen jaren. Indien klachten steeds terugkeren, dan is eenvoudigweg de oplossing niet volledig, compleet, er zijn nog sporen van inslagen of er is sprake van een hangende genezing. Bij een hangende genezing is het conflict niet opgelost, maar tijdelijk niet aanwezig. Men kan zowel in de PCL-A als in de EC blijven hangen. Bij iedere chronische ziekte fluctueert de ernst van de symptomen. Gaat het een dag ‘beter’, dan is het conflict hoogstwaarschijnlijk geactiveerd. Door de ‘zucht van verlichting’ omdat men minder last heeft, gaat het conflict weer in oplossing en nemen de symptomen toe.

Sporen

Chronische klachten (en allergieën) zijn beide het gevolg van sporen. Bij iedere inslag wordt een fotografisch plaatje van de situatie op dat moment als cellulaire herinnering opgeslagen: de omgeving, wat men aan het doen was, wie erbij waren, het tijdstip, wat er werd gegeten, gehoord, geroken, gevoeld, et cetera. Wanneer het lichaam in aanraking komt met een aantal van die condities, kan het een waarschuwingssignaal geven in de vorm van een allergie, een huiduitslag, een emotie et cetera. Het lichaam waarschuwt je dat je mogelijk in gevaar verkeert.

Het grootste verschil tussen allergieën en chronische ziekten is de regelmaat waarmee men met een spoor in aanraking komt.

Chronische problemen ontstaan dus vaak indien men heel vaak in aanraking komt met sporen. Voordat het Hamers Kompas doorlopen is, is het spoor er weer. Zo kan ook een glutenallergie (zelfde thema als Crohn en CU) uitgroeien tot de Ziekte van Crohn. als niet alleen gluten als spoor fungeren maar ook een groot aantal andere voedingstoffen. Men kan dan bijna niets meer verdragen en heeft constant darmproblemen. Omdat darmproblemen op zichzelf al onverteerbaar zijn, zorgen de symptomen voor eenzelfde conflict en zo ontstaat een vicieuze cirkel: de hangende genezing.

Biologische handigheid 

Of iemand biologisch links- of rechtshandig is, bepaalt aan welke kant van het lichaam en van de hersenen een inslag plaatsvindt. De handigheid wordt bepaald door de klaptest. Slaat de linkerhand bij het applaudisseren in de rechter, dan is de persoon linkshandig, slaat de rechterhand in de linker, dan is de persoon rechtshandig.

Klaptest 

Elk individu heeft een moeder-kind-zijde en een sociale zijde. Dat wil zeggen dat de symptomen van alle conflicten met betrekking tot de moeder of een kind zich op een bepaalde zijde van het lichaam manifesteren en de symptomen van alle conflicten met betrekking tot iemand anders (partner, vader, broers, zussen, familie, vrienden, baas, collegae, etc.) op de andere kant. Voor de links klappende persoon is de moeder-kind-zijde de rechterkant en voor de rechtsklappende persoon is dat de linkerkant. Kortweg kun je zeggen dat de moeder-kind-kant de tegenoverliggende kant van de klaphand is. De sociale zijde is dus de zijde van de klaphand.

De klaptest is de meest betrouwbare manier om de biologische lateraliteit en dus de moeder-kind-kant en de sociale kant te bepalen. Het kan een andere uitkomst geven dan het links- of rechts zijn in het normale leven.

Syndroom 

Het syndroom ontstaat wanneer er door een diagnose, door heftige symptomen of door een andere situatie een nieuw bestaansconflict ontstaat, zie bovenstaand figuur. Tijdens de herstelfase van conflict A wordt er vocht geproduceerd. Bij een gelijktijdig actief bestaansconflict (biologische associatie: sterven door gebrek aan water) wordt dit extra vocht slecht of niet afgevoerd, met als gevolg veel grotere zwellingen en veel meer pijn. Daarnaast heeft overleving altijd voorrang boven herstel. Dit zorgt ervoor dat de genezing van conflict A vertraagt of geheel stopt. De symptomen blijven aanwezig en worden door de ernstige zwellingen heviger. Daardoor neemt de angst, en dus ook het bestaansconflict toe, waardoor de symptomen nog erger worden. De persoon komt in een vicieuze cirkel terecht, waar hij vaak niet meer uitkomt. Hierdoor kunnen vrij onschuldige ziekten dodelijk worden.

Angst

Besef heel goed dat angsten heel diep zijn weggestopt in het onderbewustzijn. Dat wil zeggen dat we werkelijk niet beseffen dat we bang zijn. We denken dat we het begrijpen en ons helemaal aan het proces overgeven. Maar daarmee houden we onszelf voor de gek. Ons lichaam weet dat en reageert er feilloos op, bijvoorbeeld met het syndroom of andere signalen.


Borstkanker concreet

Er zijn twee typen borstkanker te onderscheiden, borstklier kanker en melkleidingen kanker. Hier met haar eigen thema en ziekteverloop.

Borstkanker

1) Borstkanker borstklier

Hier gaat het om de melkklieren. Ze stammen af van de onderhuid, die naar binnen is gestulpt en een andere functie heeft gekregen.

Thema

De thema’s onder dit type borstkanker zijn steeds:

  • Zich zorgen maken om een dierbare.
  • Een conflict hebben met de dierbare, dus met iemand ‘strijden’.
  • Problemen in het ‘nest’. Zorgen of conflicten binnen de familie of groep waarmee men leeft.

(De conflicten zijn duidelijk niet seksueel van aard).

CA-fase

Toename van cellen in borstklier (borstkanker).

Biologisch nut

Toename van de productie van moedermelk om iemand beter te kunnen verzorgen.

Symptomen (binnen CA-fase)

Eventueel voelbare verdikkingen in de borsten. Geen pijn. Bij langdurige of intense CA-fase: de zwellingen kunnen groot worden.

PCL-fase

Normalisatie van de functie. Afbouw van de cellen door tbc-bacteriën, indien aanwezig, anders inkapseling van de tumor.

Symptomen (binnen PCL-fase)

Borstontsteking, borstkanker. Extreme vermoeidheid, nachtzweet, pijn, eventueel verhoging. Grote zwelling bij ‘syndroom’. Doordat er vaak ook een eigenwaarde inbreuk mee speelt (‘ik heb niet goed voor mijn kind of partner gezorgd’ of ‘mijn borst is niet goed’) zijn er vaak vervolgconflicten in de lymfeknopen of botten nabij de borsten. Deze worden gezien als ‘uitzaaiingen’ en als zodanig (indien mogelijk ‘preventief’) behandeld, bijvoorbeeld middels het ‘okseltoilet’.

EC -fase

Sterke pijnen, rillingen en koud zweet. Afvoer van de ontsteking via lymfestelsel en bloed (normaal), eventueel naar buiten openbarsten van de ontsteking met stinkende etter. De kans hiervoor is vooral groot indien nadat er een punctie is verricht: de weg naar buiten is vrij gemaakt.

Operatief verwijderen van de borst is aangeraden als de persoon zich misvormd of vies voelt door het proces. Het proces zelf is de trigger en het wordt een vicieuze cirkel waar de persoon vaak niet meer uit komt, in ieder geval niet zonder deskundige begeleiding.

Aan het einde van het proces kunnen kalkspetters achter blijven. Deze worden gezien als de voorlopers van een kwaadaardige borstkanker en amputatie wordt meestal geadviseerd.


2) Borstkanker melkleidingen

Het gaat hier om de bekleding van de tepel en de melkgangen. Ze stammen af van de opperhuid, die naar binnen is gemigreerd.

Thema

Het thema onder dit type borstkanker is steeds een scheidingsconflict. Scheiding van een persoon of het ‘nest’. Het kind, de partner, een familielid of collega is mij ‘van de borst gerukt’.

CA-fase

Functieverhoging. Afname van de bekleding van de melkleidingen.

Biologisch nut

Grotere diameter van de melkleidingen, betere afvoer van de moedermelk. Wanneer in de natuur een jong sterft, wordt de melk niet meer afgevoerd. De leidingen verwijden zich om te grote en pijnlijke stuwing te voorkomen en de melk gemakkelijker weg te laten stromen.

Symptomen (tijdens CA-fase)

Geen. Bij intens of langdurig conflict echter: ingetrokken tepel of kuiltje in de borst. Bij zeer langdurige conflicten kan de borst verkleinen of zelfs geheel verschrompelen. Bij meisjes in de puberteit kan het voorkomen dat één of beide borsten zich niet ontwikkelen.

PCL-fase

Normalisatie van de functie. Heropbouw van de bekleding van de melkleidingen.

Symptomen (tijdens PCL-fase)

Borstontsteking (mastitis), borstkanker.
Pijnlijke, branderige, gezwollen borst wanneer het de gehele borst betreft of een gezwel (abces) op de borst bij een lokaal proces. Omdat de opperhuid dikwijls mee reageert, is de borst vaak rood.
Lekkende borst, de afscheiding kan bloederig zijn.
Wanneer de leidingen verstopt zijn door de genezingszwelling kan de afscheidingsvloeistof niet weg, dat zorgt voor de typische sterke stuwing achter de tepel.

Therapie

Afkolven of afzuigen, het overvloedige genezingsvocht moet verwijderd worden. Er kunnen complicaties optreden met het zogenaamde ‘syndroom’.

Operatief verwijderen van de borst is aangeraden als de persoon zich erdoor misvormd of vies voelt. Het proces zelf is dan de trigger en het wordt een hangende genezing waar de persoon meestal niet meer uit komt, in ieder geval niet zonder deskundige begeleiding.

EC fase

Rillingen en koud zweet, sterke pijnen, absence.

PCL-B fase

De pijn verandert in een jeukerig gevoel. De borst kan klein en hard worden. Doordat het genezingsvocht mineraalrijk is, kunnen er aan het einde van de PCL-B fase kalkspetters achter blijven. Deze worden gezien als de voorlopers van een kwaadaardige borstkanker en amputatie wordt geadviseerd.


Lymfoedeem

Ook bij een borstsparende operatie wordt vaak (9 van de 10 keer) de Poortwachtersklier verwijdert, uit angst voor uitzaaiingen. Het is een van de vele belangrijke knooppunten in het lyfestelsel. Nog dramatischer is een operatie waarbij alle lymfeklieren uit de oksel worden verwijderd, het zogenaamde ‘okseltoilet’. Een mildere aanpak is de Schildwachtklierprocedure.

Enfin, zodra een of meerdere lymfeknooppunten of teveel lymfeklieren worden verwijdert ontstaat Lymfoedeem. Ophoping van vocht in de arm doordat het niet meer, of in mindere mate, afgevoerd kan worden. Bij een okseltoilet worden ook gevoelszenuwen die door de oksel lopen doorgesneden. Hiervan kan het gevolg zijn dat er minder gevoel is aan de binnenkant van de bovenarm en in de okstel, en er kan zenuwpijn ontstaan.

Lymfoedeem begint in de bovenarm en trekt later door naar de onderarm. Het geeft vaak erg vervelende klachten uit een rijk pallet van mogelijkheden. Denk hierbij aan een zwaar gevoel in de arm, hardheid, zwellingen, pijn, vermoeidheid, verminderde beweging van en kracht in de arm, infectierisico’s et cetera. Het gaat per definitie om chronische klachten die enkel verlicht kunnen worden.

Aanpak Lymfoedeem

Zodra er oedeem in de bovenarm ontstaat dient er behandeld te worden. Een goede controlemethode is het plaatsen van streepjes op de bovenarm zodat regelmatig de afstand ertussen gemeten kan worden. Onderstaande aanwijzingen zullen helpen lymfoedeem te verminderen.

  1. Bezoek regelmatig een gespecialiseerde lymfoedeemtherapeut of fysiotherapeut, en laat deze specialist je ook leren wat je zelf kan doen.
  2. Start een kuur met Lymphomyosot H (Heel)
  3. Start een kuur met Poria 5 Combination (Dragon Herbs)
  4. Start een kuur met Apis Mellifica. Dit homeopatische middel zal het drainageproces aanzienlijk vergemakkelijken en versnellen.

Bronnen, leesvoer en kennisdagen

De kracht van de Vijf Biologische Natuurwetten

Een nieuw begrip van borstkanker

Borstkanker borstklieren

Borstkanker melkleidingen

Erfelijke ziekten en de macht van een medisch dogma

Biologische handigheid

Syndroom

Hangende genezing

Borstkankerdagen 5BN Marjolein van der Meulen


Rob M.M. Greuter
3 mei 2016
Actualisatie: 28 augustus 2016

Tags: , , ,

Reacties zijn gesloten.