De Diagnose shock

Gearchiveerd in Bewustwording, Kanker, Zorgelijk door op 25 juni 2017

De Diagnose shock

Waarom diagnose en prognose leiden tot een bestaansconflict

De onderzoeksresultaten zijn beschikbaar en u gaat naar uw huisarts of specialist voor een gesprek hierover. U maakt zich al enige tijd zorgen. De arts komt vrij snel met de diagnose en prognose. ‘U heeft reuma en dat is een progressieve ziekte. Het is niet te genezen en zal steeds erger worden. De behandeling is erop gericht de klachten te verzachten. Bam. Dat komt hard binnen. Een ander krijgt te horen dat er sprake is van een snelgroeiend kwaadaardig gezwel met minimale overlevingskansen binnen twee jaar. U wordt geconfronteerd met een doodvonnis. Boem. De diagnose shock in wording.

Van jongs af aan ‘weet’ u al dat vele ziekten niet zijn te genezen en sommige zelfs dodelijk zijn. Die kennis, informatie vormt een neuraal netwerk in de hersenen en zal bij iedere confrontatie ermee groter en fijnmaziger worden. Informatie die zich heel stevig in de hersenen verankert.

Op een goede dag ontdekt u dat uw arts lulkoek heeft verkocht, natuurlijk is uw ziekte te helen, zelfs volledig en definitief. Maar ja, probeer dan maar eens zo’n sterk neuraal netwerk van informatie maar weer eens op te ruimen (door er onder andere andere, juiste kennis naast te plaatsen).

Het bestaansconflict

Vanuit de 5 Biologische Natuurwetten van dr. Hamer gezien, heeft de diagnose en prognose van de arts, onmiddellijk een ‘Hamerse inslag’ tot gevolg. Een bestaansconflict noemen we dat. Er komt dan ‘syndroom’ onder het oorspronkelijke conflict. Dat zit zo: Tijdens de herstelfase van een willekeurig conflict (A) wordt er vocht geproduceerd in de hersenen en het aangedane orgaan. Zodra daar een bestaansconflict als gevolg van bijvoorbeeld diagnose en prognose bovenop komt, wordt het extra vocht niet of nauwelijks afgevoerd, met als gevolg nog grotere zwellingen en extra pijn.

In de natuur gaat overleving altijd vóór herstel. Dat zorgt ervoor dat de genezing van conflict A vertraagt of geheel stopt. De symptomen blijven aanwezig en worden door de ernstige zwellingen heviger. Daardoor neemt logischerwijs de angst, en dus ook het bestaansconflict toe, waardoor de symptomen nog erger worden. Men komt zo heel snel in een vicieuze cirkel terecht, waaruit het lastig ontsnappen is.

In onze van jongs af aan aangeleunde opvattingen zijn er vele dodelijke ziekten. Zodra een conflict in ‘oplossing’ gaat, verschijnen symptomen, ziekte. Samen met diagnose en prognose, zorgt dat veelal voor nieuwe angsten en bestaansconflicten. Zo is de diagnose ‘kanker’ feitelijk een regelrecht doodvonnis en veroorzaakt naast het directe bestaansconflict en angsten ook weer andere inslagen, die worden gezien als ‘uitzaaiingen’. Al deze ‘vervolgconflicten’ zijn op hun beurt weer debet aan nieuwe inslagen en dus nieuwe vervolgconflicten. De hardnekkige vicieuze cirkel is een feit.

Pleidooi

Het wrange is dus dat bijvoorbeeld in het geval van een potentieel levensbedreigende ziekte, niet de ziekte, maar de diagnose shock (diagnose+prognose) levensbedreigend is, en zowel artsen als patiënten zich dit meestal niet realiseren.

Ik pleit er dan ook voor dat artsen veel zorgvuldiger, vollediger en eerlijker omgaan met mededelingen rondom diagnose en prognose. Bijvoorbeeld steeds inleiden met ‘Binnen alle beperkingen van mijn vakgebied, en die zijn groot, denken wij te weten dat….’

En afsluiten met: ‘Binnen ons beperkte vakgebied kunnen wij u nauwelijks helpen. Ik moedig u aan om op zoek te gaan naar andere kennis waarmee u wellicht wel of veel beter geholpen kan worden.’

Weerbaarheid diagnose shock

Hoe kan je er nu voor zorgen dat een diagnose shock minder hard binnenkomt, de impact ervan milder zal zijn? De meest effectieve manier is ervoor zorgen dat je gaat begrijpen dat niemand zomaar ziek zal worden. Daarvoor is altijd een reden. Als je eenmaal de reden hebt gevonden, ben je immers alweer op weg naar genezing! Besef daarom heel goed dat artsen niet zijn opgeleid om de primaire oorzaken van ziekte te herkennen, ze hebben werkelijk geen idee, en bovendien geen mogelijkheden hiermee aan de slag te gaan. Artsen mogen niet eens afwijken van behandelprotocollen. Bot geschreven verkopen de meeste artsen lulkoek. Verdiep je derhalve in de Vijf Biologische Natuurwetten van dr. Hamer.

Voorts is het ontzettend belangrijk om te gaan inzien dat jij een creator bent. Jij bent diegene die bepaalt hoe je leven en je gezondheid eruit ziet, niemand anders! Of je nu een leven zonder reuma, of een leven met een boot wenst, jij kan dat zelf bepalen, ontwerpen, creëren. Verdiep je hiertoe bijvoorbeeld in de kennis van dr. Joe Dispenza. Wil je je leven veranderen? Verander dan je energie en lees dan zijn boek ‘Breaking the habit of being yourself’, en doe de bijbehorende meditaties. Wil je helen? Lees dan zijn boek ‘You are the placebo’ of  ‘Jij bent de placebo’ of ‘Becoming Supernatural’ en doe de bijbehorende meditaties. Jawel, dagelijks. Het is hard werken, maar de beloning zal groots zijn!

Vergroot je kennis, verander je energie en ga creëren!


Rob.M.M. Greuter
25 juni 2017
Actualisatie: 25 januari 2018

Tags:

Reacties zijn gesloten.