De juiste B12 behandeling

Gearchiveerd in Vitamine B12 door op 4 april 2012

Behandeling van B12 tekort met injecties omdat normale suppletie niet volstaat

De behandeling bestaat uit intramusculaire injecties met 1000 microgram hydroxocobalamine. Er dient begonnen te worden met 10 injecties met een interval van minstens 3 dagen. Vervolgens dienen de injecties voortgezet te worden met een frequentie van 1 maal per week, met name indien er sprake is van neurologische klachten. Afhankelijk van de klachten dient deze frequentie te worden voortgezet tot de klachten grotendeels verdwenen zijn. Vervolgens kan de frequentie worden afgebouwd, met dien verstande dat bij terugkeer van de klachten de frequentie dient te worden aangepast. Indien de klachten wegblijven, kan worden afgebouwd tot een frequentie van één maal per maand tot één maal per twee maanden.
Eén maal per twee maanden is de minimale frequentie.

Indien de injecties (te) weinig effect hebben, dient er aanvullend onderzoek gedaan te worden naar folium, ferritine en vitamine B6. Indien er een tekort bestaat van één of meerdere van deze vitaminen/mineralen, is de werking van de injecties beperkt. Na suppletie van eventuele tekorten is een duidelijke verbetering te verwachten. Indien ook dit uitblijft, is een verder onderzoek naar eventuele onderliggende aandoeningen aan te raden. Met name auto-immuunaandoeningen komen regelmatig samen voor met een vitamine B12 deficiëntie.
Bij blijvende neurologische klachten is het aan te raden een neuroloog te raadplegen.

Bron
Farmacotherapeutisch Kompas

Dosering
I.m. of diep s.c.: begindosering 10 injecties à 1000 microg met een interval van ten minste 3 dagen; onderhoudsdosering 1000 microg eenmaal per 2 maanden. Bij duidelijk neurologische afwijkingen: 1000 microgram een- à tweemaal per week gedurende bijvoorbeeld 2 jaar.

Zwangerschap/Lactatie
Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht of de pasgeborene, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens zwangerschap en lactatie.

Bijwerkingen
Allergische reacties zoals eczeem en exantheem, veroorzaakt door het cobalt. Zelden is anafylactische shock beschreven.

Dit komt overeen met de (recent herziene) bijsluiter van Nycomed (producent hydrocobamine).

Uit: Disorders of cobalamin (Vitamin B12) metabolism: Emerging concepts in pathophysiology, diagnosis and treatment Lawrence R. Solomon

Een cobalamine behandeling bestaat normaal gesproken uit dagelijkse tot wekelijkse injecties voor een periode van 1 tot 3 maanden om de voorraad in het lichaam aan te vullen, gevolgd door onderhoudsdoses.

Individuele patiënten hebben frequentere injecties nodig om normale serum cobalamine waarden te houden en om een klinische terugval te voorkomen.

In afwachting van de conclusie van lange termijn onderzoeken met hoge doses hydroxocobalamine, cyanocobalamine en methylcobalamine bij neurologische stoornissen, zijn lange termijn (6-12 maanden) therapeutische (proef)behandelingen met farmacologische doses van injecties met cobalamine (tenminste 1000 mcg 1-3 dagen/week) aan te raden, wanneer de klinische bevindingen overeenkomen met vitamine B12 deficiëntie.

Uit: De diagnostiek van vitamine B12 deficiëntie herzien
W.J.Wiersinga, S.E.J.A.de Rooij, J.G.M.Huijmans, J.C.Fischer en J.B.L.Hoekstra
Nederlands Tijdschrift Geneeskunde, 2005;149:2789-94

De therapie is eenduidig en bestaat uit intramusculaire suppletie met hydroxocobalamine. Men begint met een oplaaddosis van 10 mg, verdeeld over een aantal weken, waarna 1 mg eens per 2 maanden wordt toegediend. Indien de oorzaak van de deficiëntie niet weg te nemen is, dient de suppletie levenslang voortgezet te worden.


Auteur
Stichting B12 tekort

Tags:

Reacties zijn gesloten.