Frequentie B12 tekort

Gearchiveerd in Vitamine B12 door op 4 april 2012

Hoe vaak komt een tekort aan vitamine B12 voor?

Een tekort aan vitamine B12 komt veel vaker voor dan algemeen wordt aangenomen. Men denkt vaak ten onrechte dat een tekort eigenlijk alleen voorkomt bij mensen met pernicieuze anemie en bij strenge vegetariërs. Er zijn echter veel meer oorzaken voor een tekort. Ook leeft de foutieve veronderstelling dat een tekort aan vitamine B12 altijd samengaat met bloedarmoede helaas nog steeds op grote schaal, waardoor de diagnose veelvuldig gemist wordt.

Algemeen (internationaal en in de wetenschappelijke literatuur) wordt gesproken over een tekort bij een B12 (totaal-serum) waarde van <148 pmol/L en van een marginale status bij een waarde van <221 pmol/L. Gebleken is dat ook een marginale status al tot problemen kan leiden.

Uit onderzoek (National Health and Nutrition Examination Surveys 1999-2001¹) komen de volgende cijfers:
Een waarde van < 148 pmol/L (tekort) heeft:
20-39 jaar : minder of gelijk aan 3%
40-59 jaar : ongeveer 4%
70 jaar en ouder : ongeveer 6%

Een marginale status < 221 pmol/L heeft:
20-59 jaar: ongeveer 14-16%
> 60 jaar: > 20%

Uit de Framingham Offspring Study ¹ (groot doorlopend onderzoek in de VS onder 5135 personen) kwamen de volgende cijfers:
Maar liefst 9% van de mensen tussen de 26 en 83 jaar had een tekort ( <148 pmol/L) aan vitamine B12, en 16% had een waarde van minder dan 185 pmol/L. Dit terwijl de gemiddelde inname hoog lag met 9 µg/d (ADH = 2,4 µg/d).

Uit een onderzoek naar B12 waarden bij 3766 kinderen van 4 dagen oud tot 19 jaar ² bleek dat drie kinderen een waarde hadden van onder de 74 pmol/L, een frequentie van 1 op 1255, en 18 kinderen een waarde van onder de 148 pmol/L, een frequentie van 1 op 200. De grootste groep kinderen met waarden onder de 148 pmol/L kwam voor in de leeftijdscategorie van 12 tot 19 jaar, met een frequentie van 1 op 112. De laagste waarden werden gevonden bij blanke kinderen van 12 tot 19 jaar. Dit is echter gebaseerd op referentiewaarden die geen rekening houden met leeftijd. Neemt men er onderzochte waarden van B12 bij kinderen bij, komt een tekort nog vaker voor.

Conclusie
Een vitamine B12 tekort komt veel vaker voor dan gedacht. Doen we een voorzichtige schatting op basis van de cijfers uit verschillende onderzoeken, dan komen we op rond de 3% van de totale bevolking. Dat betekent in Nederland zo’n half miljoen mensen.

Niet alleen bij ouderen komt een tekort vaak voor, maar ook bij jongeren en kinderen zien we regelmatig tekorten. Als men referentiewaarden op leeftijd zou gebruiken, wat gezien de dalende hoeveelheid B12 gedurende het leven, eigenlijk zou moeten, ziet men dat een tekort aan vitamine B12 veelvuldig voorkomt.

Men is vaak nog in de veronderstelling dat dit niet zo is, waardoor veel mensen vroegtijdige diagnose en behandeling mislopen, met potentieel ernstige gevolgen.

Bronnen
1. How common is vitamin B12 deficiency? Lindsay H Allen Am J Clin Nutr 2009;89(suppl):693S-6S
http://www.cdc.gov/nchs/nhanes/about_nhanes.htm
http://www.framinghamheartstudy.org/participants/offspring.html
2. Cobalamin Status and Its Biochemical Markers Methylmalonic Acid and Homocysteine in different Age Groups from 4 Days to 19 Years, Anne-Lise Bjørke Monsen, Helga Refsum, Trond Markestad, and Per Magne Ueland, Clinical Chemistry 49:12 2067–2075 (2003)

Toevoeging
Als men vitamine B12-deficiëntie definieert als een bloedwaarde van het vitamine < 150 pmol/l, dan bedraagt de prevalentie 5-10% in Nederland. (Voedingscentrum. Zo eet Nederland. Resultaten van de Voedselconsumptiepeiling 1997-1998. Den Haag: Voedingscentrum; 1998)


Auteur
Stichting B12 tekort

Tags:

Reacties zijn gesloten.