De kracht van CBD-olie!

Gearchiveerd in Voedingsleer door op 11 april 2013

De voordelen van CBD-olie (Cannabinoïden-olie)!

THC en CBD, we halen het steeds weer door elkaar. Het zijn dan ook lastige begrippen, stoffen. Daarom eerst enige toelichting.

THC
THC (9-Tetrahydrocannabinol) is een cannabinoïde en is de belangrijkste psychoactieve stof in Cannabis. In cannabis zijn naast THC, meer dan 60 andere cannabinoïden geïdentificeerd. De precieze de rol van veel van deze verbindingen is nog steeds niet of nauwelijks opgehelderd.

Werking THC
De gekende THC effecten worden opgewekt doordat THC de werking van de neurotransmitter Anandamide nabootst. THC hecht zich onder andere aan de cannabinoïdereceptor. Omdat cannabinoïden van nature niet voorkomen in het menselijk lichaam, begon de zoektocht naar de endogene stof van deze receptor (de stof die zich normaal gesproken bindt aan de receptor), hetgeen heeft geleid tot de ontdekking van Anandamide. Deze stof is tevens een klein bestanddeel van cacao en chocolade. Onderzoek naar de verspreiding van receptoren in de hersenen verklaart waarom de kans op toxificatie ten gevolge van THC gebruik zo laag is (of waarom de LD50 van de stof zo groot is): gedeelten van de hersenen, die vitale functies zoals cellulaire ademhaling controleren, hebben niet zo veel receptoren, dus is het effect hierop zeer gering, zelfs zeer hoge doses.


CBD
CBD (2-[(1R,6R)-6-isopropenyl-3-methylcyclohex-2-en-1-yl]-5-pentylbenzene-1,3-diol) is de afkorting van Cannabidiol. Het is is een niet-psychoactieve cannabinoïde die voorkomt in cannabis. Het wordt niet door de plant geproduceerd, het is namelijk een oxidatieproduct van 9-tetrahydrocannabinol (THC), en het is er een isomeer van. CBD remt de afbraak van THC door de leverenzymen. Cannabidiol maakt zo’n 3-4% van een cannabisextract uit.

Werking CBD
Het werkingsmechanisme van CBD is onafhankelijk van de cannabinoïdereceptoren. CBD heeft namelijk een zeer lage affiniteit voor de cannabinoïdereceptoren. Dit geldt voor zowel CB1 als CB2.

CBD werkt bij proefdieren aantoonbaar als antipsychoticum en sedativum. CBD is de enige cannabinoïde waarmee verschillende gecontroleerde studies en klinisch onderzoek bij mensen is uitgevoerd. (multiple sclerose, neuropathische pijn, schizofrenie, bipolaire manie, sociale fobie, slapeloosheid, ziekte van Huntington en epilepsie).

Bij proefdieren heeft CBD anti-epileptische, anti-emetische, anti-inflammatoire en antipsychotische eigenschappen en is bovendien werkzaam tegen reumatoïde artritis. CBD blijkt bij proefdieren bovendien werkzaam tegen toxiciteit door N-methyl-D-asparaginezuur en bèta-amyloïd, en bij ischemische schade. Op verschillende manieren heeft CBD een neuroprotectief effect, en mogelijk is het daarom van betekenis bij cerebrovasculair accident, de ziekte van Parkinson, traumatische hersenbeschadiging en epilepsie. CBD heeft bijna geen bijwerkingen noch psychoactieve werking, noch is er risico gebeleken op verslaving.

Of CBD bij mensen een antipsychotische werking heeft is onduidelijk, het onderzoek hiernaar is niet eenduidig. Onderzoek lijkt er toch op te wijzen dat CBD de psychoactieve werking van THC kan beïnvloeden, hoewel de onderzoeksresultaten tegenstrijdige uitkomsten laat zien. Veel hangt af van de toedieningswijze en de verhouding tussen de twee cannabinoïden. Bij relatief veel CBD ten opzichte van THC zou CBD het effect van THC verminderen. Bij ongeveer gelijke hoeveelheden heeft CBD juist een versterkend effect op THC. Ook het innamemoment is relevant. Wanneer CBD wordt ingenomen voordat de THC wordt ingenomen, wordt het effect van THC versterkt. Wanneer de beide stoffen tegelijkertijd worden ingenomen, wordt het effect van THC juist verminderd.


Cannabinoïdereceptoren
Er komen twee soorten cannabinoïdereceptoren (CB1 en CB2) voor in onze lichaamscellen, vooral in de hersenen en ons immuunsysteem. Na inname van CBD-olie worden de cannabinoïdereceptoren geactiveerd en hechten ze zich aan het celoppervlak. Uit onderzoeken is gebleken dat als we onschadelijke cannabinoïden in ons endocannabinoïdesysteem (SEC) introduceren, er geen afhankelijkheid ontstaat, maar wel een gezonder endocannabinoïdesysteem.


Natuurgeneeskundige toepassingen van CBD-olie
De in de praktijk aangetoonde werkzaamheid van CBD-olie raakt tenminste onderstaand overzicht.

 • bezit tumorcel dodende eigenschappen
 • bezit ontstekingsremmende eigenschappen
 • bezit pijnstillende eigenschappen
 • verminderd ernst angststoornissen (anxiolyticum)
 • verminderd Migraine
 • verminderd uittingen Autisme, ADD en ADHD
 • verminderd Depressie (antidepressivum)
 • verminderd misselijkheid en braakneigingen (anti-emeticum)
 • verminderd last Astma
 • verminderd aantal en hevigheid Epilepsie aanvallen
 • verminderd psychoses (antipsychoticum)
 • verbeterd neurodegeneratieve ziekten (Alzheimer, MS, Parkinson etc.)
 • verbeterd last spasmen (antispasmodische werking)

Rob M.M. Greuter
16 september 2015
Actualisatie: 29 spetember 2015

Tags:

Reacties zijn gesloten.