De kracht van Humuszuren!

Gearchiveerd in Huid, Krachtig!, Spijsverteringsstelsel, Uncategorized, Voedingsstoffen door op 28 oktober 2015

Effectief voor iedereen die worstelt met de darmen, maag en de stofwisseling!

Inleiding
Humuszuren (huminezuren), ik heb er al vaker over geschreven, zijn de natuurlijke afbraakproducten van planten die overal in de natuur voorkomen. Bijvoorbeeld, in bruinkool, maar ook in turf en veen. De natuurlijke humuszuren afkomstig uit bruinkool, in haar zuiverste vorm, zijn het meest geschikt voor de mens.

Humuszuren zijn onderdeel van de humusstoffen die ontstaan als plantaardige afbraakproducten door de humusvorming van organisch materiaal in de bodem. Humuszuren maken dus deel uit van de kringloop van het leven. De niet wateroplosbare humuszuren voor toepassingen in de natuurgeneeskunde met een hoog molecuulgewicht (10000-20000) worden gewonnen uit een precies bepaalde bruinkoolsoort. Hun patronen van substitueerbaarheid vertonen gelijkenissen met die van lignine, flavonoïden of chinoïden. Vanwege hun fysiologische eigenschappen worden ze zeer goed getolereerd bij aanbrengen op de buitenste huidlaag, evenals de slijmvliezen van het lichaam, en vooral bij gebruik in het maagdarmkanaal van zoogdieren, inclusief de mens.

Deze groep stoffen zijn als humuszuren (WH67) in poedervorm (capsules) uitsluitend verkrijgbaar in een specifiek supplement, van één enkele fabrikant.

Aanleidingen
Darmstoornissen, darmaandoeningen en daaruit voortvloeiende immunologische irritaties vormen vaak de aanleiding om een natuurgeneeskundige te raadplegen. Hier moeten we kort herinneren aan de regelprocessen tussen de spijsverteringsorganen en de vele mogelijke storingen die kunnen leiden tot veranderingen in het intestinale milieu. Een verstoord darmmilieu is dan weer kwetsbaar voor kolonievormende kiemen van buitenaf en zal problemen ondervinden bij het vervullen van taken waaronder het gezond houden van het darmslijmvlies.

Naast de gewone buikpijn, komen huidaandoeningen (eczeem, roodheid, jeuk) en voedselintoleranties het vaakst voor. Omdat de conventionele geneeskunde vaak het verband nog niet legt tussen darmstoornissen en de huid, de luchtwegen en het bewegingsapparaat, leidt dit vaak tot onbevredigende therapeutische resultaten.

De biochemische eigenschappen van huminezuren zijn veelzijdig en hun brede toepassingsmogelijkheden in bijvoorbeeld de landbouw en industrie zijn al langer bekend. Op biologisch-medisch vlak worden humusstoffen al vele jaren gebruikt:

 • In de balneologie als modderbad en wikkel bij artritis, artrose, reumatoïde artritis en posttraumatische toestanden van het bewegingsapparaat.
 • Bij verschillende gynaecologische indicaties die endocriene functies beïnvloeden.
 • Bij acute en chronische maag- en darmziekten in de diergeneeskunde.

Bij oraal gebruik van de juiste natuurlijke huminezuren vallen vooral hun dieeteigenschappen en fysiologische kenmerken op. Vanwege hun zware moleculaire structuur vormen ze een soort film op het slijmvlies van het maagdarmkanaal, uitgaand van het maagslijmvlies, over de dunne darm, naar de slijmvliezen van de dikke darm. Daardoor kan de bloedopname van toxische verbindingen naar de darmholte worden geblokkeerd. Bijvoorbeeld bij eetstoornissen (verzuring door overaanbod aan koolhydraten, gestoorde vetverbranding, voorkomen van ontbindingsverschijnselen en fermentatieprocessen) en ook van bacteriële splijtingsproducten of endotoxines worden vertraagd of zelfs tijdelijk verhinderd. Dit leidt tot een effectieve ontlasting van de leverstofwisseling.

Gedurende de passage door het darmkanaal brengt de juiste dosis humuszuurpoeder, de zenuwuiteinden in de slijmvliezen van de darmholten tot rust, wat zo de darmperistaltiek reguleert en zelfs de fysiologische darmtonus kan herstellen. De specifieke natuurlijke huminezuren (WH67 zijn bij dagelijkse orale inname zowel op korte termijn (10 dagen) als op langere termijn (periodieke toediening van maximaal 4 weken, gevolgd door twee weken pauze en dan herhaling) een effectieve profylaxe tegen aandoeningen van het spijsverteringsstelsel als gevolg van wijzigingen in het voedingspatroon (bijvoorbeeld op reis of bij dieet), bij belastingen van de darm door vreemde kiemen (bijvoorbeeld e-coli- of schimmelaantastingen), die zich vaak uiten in de vorm van diarree en het algemene welbevinden verstoren. Zelfs bij verzuringen van de maag met verschillende oorzaken (slechte voeding, dagelijkse werkstress met symptomen van slechte adem en het braakneigingen) een dagelijkse inname van huminezuur nuttig en effectief blijken.

Volledige en brede activiteit!
Deze natuurlijke huminezuren in poedervorm (WH67) worden omwille van hun grootte niet geabsorbeerd of op andere wijze gemetaboliseerd. Ze blijven in het maagdarmkanaal, waar ze hun volledige activiteit kunnen ontplooien. Huminezuren bevorderen de regeneratie van de slijmbekercellen, waarvan het aantal toeneemt, hetgeen weer de slijmproductie en villuslengte stimuleert. Huminezuren vormen een filmlaag op de borstelzoom en hebben een dichtfunctie.

Darmflora
Huminezuren hebben ook een positief effect op de regulatie van de darmflora door hun selectieve antimicrobiële werking. Huminezuren blokkeren aanhechtingsplaatsen voor pathogene bacteriën aan de darmwand. Ze binden en neutraliseren ook de endotoxines, waarna alles veilig kan worden uitgescheiden via de ontlasting.  Ontwikkeling van resistentie werd niet waargenomen gedurende jarenlang gebruik. Bovendien kunnen huminezuren schadelijke stoffen elimineren en uitscheiden via de ontlasting. Hieronder vallen niet alleen zware metalen zoals kwik, cadmium en lood, maar ook pesticiden. Ze bezitten dus ook een ontgiftende functie, mede dankzij het in Huminezuur aanwezige fulvinezuur!

Immuunsysteem
Huminezuren moduleren het immuunsysteem door de Peyerseplaten in het darmepitheel te stimuleren. Dit verhoogt de concentratie van fagocyten in het bloed en sterkt de lichaamseigen immuniteit, het natuurlijke zelfgenezend vermogen.

Veilig en veelzijdig!
De juiste Humuszuren zijn een zeer veilig en veelzijdig middel, geschikt voor een breed scala aan indicaties. Ze kennen een buitengewoon hoge mate van effectiviteit en verdraagbaarheid. Aangezien de huminezuren niet worden geabsorbeerd of gemetaboliseerd, zijn ze ook uitermate geschikt voor kinderen en zwangere vrouwen. De therapie kan op ieder gewenst moment worden stopgezet, en eveneens probleemloos op ieder gewenst moment worden hervat als de symptomen milder worden en op elk moment weer voortgezet.

Humuszuren doen echt veel!
Ze verbeteren de subjectieve gezondheidstoestand bij maag-, darm- en stofwisselingsstoornissen als gevolg van:

 • Belasting door schadelijke stoffen.
 • Diarree en ter ondersteuning van herstel na gastro-enteritische aandoeningen.
 • Verandering van voeding, voedingsfouten en voedingstekorten door een verkeerd dieet.
 • Verminderde weerstand en een verzwakt immuunsysteem.

Indicaties
Humuszuren zijn bijzonder geschikt voor tenminste onderstaande indicaties!

 • Candida Albicans woekering
 • Chronische darmontstekingen (Ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa)
 • Bacteriële infecties
 • Darmpoliepen
 • Diarree
 • Huidallergie
 • Maagproblemen
 • Misselijkheid en braken
 • Pancreasproblemen
 • Prikkelbaar Darm Syndroom (PDS)
 • Rottingsdyspepsie
 • Voedselallergie

Meer over de werking van Humuszuren
Overal in de natuur komen we humuszuren tegen als afbraakproduct van organische stoffen. We vinden hoge concentraties humuszuren in bepaalde grondsoorten en ook in steenkoollagen. Met levensmiddelen als koffie, thee, bepaalde soorten bier, broodkorsten en ook gebraden vlees nemen wij dagelijks humuszuren tot ons, zonder dat wij ons daarvan bewust zijn.

De invloed van schadelijke stoffen op het lichaam
Bij orale inname bedekken de natuurlijke humuszuren het maag-darmslijmvlies met een dun laagje dat de hechting van lichaamsvreemde stoffen van chemische en microbiële oorsprong voorkomt. De goede, afdekkende werking van de humuszuren kan enerzijds de ontstekingsprocessen van het slijmvlies tot rust brengen en bevorderen daarmee het genezingsproces. Anderzijds wordt een vergrote opname van schadelijke stoffen uit de darm in het stofwisselingsproces verhinderd. De hoge bindingseigenschappen van de natuurlijke humuszuren vormen een bescherming tegen zware metalen, schimmelgifstoffen en bacteriële en virale afbraakproducten. Deze schadelijke stoffen worden door de humuszuren opgevangen en uitgescheiden, waardoor zij geen kans krijgen de gezondheid nadelig te beïnvloeden. Ook chronische ziekten als reumatische aandoeningen kunnen hierdoor positief beïnvloed worden.

Diarree en ondersteuning van herstel na gastro-enteritische aandoeningen
Bij diarree ten gevolge van een bacteriële infectie, reizigersdiarree, diarree door bedorven voedsel of diarree als bijwerking van bepaalde medicijnen binden de natuurlijke humuszuren zich aan de schadelijke stoffen, zodat deze via natuurlijke weg het lichaam kunnen verlaten. Het resultaat is een aanzienlijk milder ziekteverloop.

Natuurlijke humuszuren lenen zich op basis van de hierboven beschreven indicaties en werking uitstekend voor de nabehandeling van acute maar ook chronische gastro-enteritische aandoeningen, bijvoorbeeld wanneer de maximale dosering of innametijd bereikt is en geen chemische medicijnen meer mogen worden gebruikt. Het betreft hier onder andere nazorg bij Helicobacter pylori-infectie, positieve en negatieve dyspepsie, diarree na langdurig antibioticagebruik, na maagresectie, na galblaasoperatie, bij alvleesklierontsteking, bij galstenen, bij spastisch colon of ter verbetering van de gezondheid in het algemeen.

Verandering van voeding, voedingsfouten of voedingstekorten door verkeerd dieet
De natuurlijke humuszuren verbeteren ook de opname van mineralen en sporenelementen bij tekorten als gevolg van verandering van voeding, voedingsfouten of voedingstekorten door een verkeerd dieet. Een slechte spijsvertering kan zodoende door inname van de natuurlijke humuszuren direct effectief beïnvloed worden. Verminderde lichaamseigen afweer en versterking van het immuunsysteem Het directe contact van de humuszuren met speciale cellen van het darmslijmvlies activeert het lichaamseigen afweersysteem. Dit kan zorgen voor een sneller genezingsproces en een stabilisatie van het immuunsysteem.


Praktijkresultaten
In Duitsland worden deze specifieke humuszuren op grote schaal gebruikt in de natuurgeneeskunde en door artsen. Het is in Duitsland verkrijgbaar in de vorm van een geregistreerd geneesmiddel. In de voorgestelde casusbeschrijvingen werden WH76 huminezuren voorgeschreven volgens de aanbevelingen van de fabrikant.  Bij chronische en bijzonder acute gevallen werden er daarnaast ook echografische en endoscopische bevindingen genoteerd. Alle patiënten werden vooraf niet tevreden stellend of zonder afdoende resultaat door de reguliere geneeskunde behandeld.

Resultaten
Bij acht artsen en natuurgeneeskundigen werden in totaal 23 casusrapporten gedocumenteerd. Alle patiënten hadden last van prikkelbare darm syndroom met diarree (2-10 keer per dag), pijn (meestal buikpijn, hoofdpijn, epigastrische of gewrichts- en spierpijn, opgeblazen gevoel of alvleesklier klachten) en leden onder een verstoord algemeen welbevinden. Verdere symptomen waren vaak misselijkheid, braken, oprispingen, maagzuur, opgeblazen gevoel en halitose (nare mondgeur). De diagnoses waren van verschillende aard, waaronder:

 • Misselijkheid, braken, diarree na eten van gerecht met daslook (verwisseld met giftige plant).
 • Epigastrische pijn
 • Braken en diarree
 • Candida albicans
 • Bijwerking van aspirine, lipide-verlagende geneesmiddelen, bètablokkers
 • Alvleesklier klachten
 • Voedselallergie
 • Rottingsdyspepsie,poliepen
 • Schadelijke bacteriën, histaminose, eczeem
 • Ziekte van Crohn

Bij alle patiënten trad een verbetering op. De hersteltijd bedroeg in enkele gevallen 2-6 dagen, in andere gevallen 2-3 weken. Specifieke symptomen in de ontlasting, pijn en buikpijn verbeterden, zoals ook het algemene welbevinden, met een verhoogd prestatievermogen, minder vermoeidheid en slapeloosheid. Individuele symptomen zoals jeuk, slechte adem en opgeblazen gevoel verdwenen.


Rob M.M. Greuter
28 oktober 2015

Tags: , ,

Reacties zijn gesloten.