Migraine

Gearchiveerd in Zenuwstelsel door op 7 april 2012

De natuurlijke aanpak van migraine

Over de oorzaken van migraine gaan de meest wilde speculaties rond. Duizenden onderzoekers hebben er hun tanden al op stuk gebeten. Zelden lukt het iemand definitief van migraine af te komen en de wetenschappers weten het ook (nog) niet echt.

Naar mijn inzichten heeft migraine veel te maken met een tekort aan zuurstoftransport in bloedvaten en cellen enerzijds en een stremming in afvoer van toxines anderzijds. Logisch dus om nog eens goed te kijken naar zuurstof en toxines. Met name Q10, Magnesium en B12 zijn belangrijk in zuurstoftransport van cel naar cel. Maar er zijn meer stevige triggers die migraine kunnen veroorzaken…

Celstress
De vele miljarden cellen zijn onderling verbonden door zogenaamde ionenkanalen. Hierdoor beweegt zich van alles: energie, zuurstof, toxines, anything. Zodra je aan een lichaam een belasting toevoegt zullen deze ionenkanalen letterlijk afgeknepen worden. Je kunt dat eenvoudig meten doordat de elektrische weerstand van cellen dan hoger wordt. Toegevoegde belastingen kunnen echt van alles zijn: Panieksituatie, jengelende kinderen, vermoeidheid, hormonale ellende, straling (elektrosstress), tekorten aan vitaminen, mineralen, vetten, zuurstof, (zuiver)water, beweging et cetera.

Let’s face it
De meeste mensen staan stijf van de toxines, drinken veel te weinig water, zijn onderheving aan talloze zeer krachtige stralingsbronnen, krijgen lang niet voldoende gezonde voedende stoffen binnen en/of nemen deze minder goed op, krijgen veel te veel prikkels te verwerken en ga zo maar door. Een enorme stapeling van stressfactoren voor ons lichaam en geest natuurlijk.

Hoe dan ook, uiteindelijk leiden deze factoren tot het minder optimaal functioneren van onze cellen, de energiefabriekjes in onze cellen, de transportmogelijkheden tussen onze cellen. De ionenkanalen worden dunner, onze cellen worden star, bloedplaatjes bewegen aanzienlijk minder.

Weer terug naar migraine, het zoveel mogelijk wegnemen van genoemde stressfactoren, belemmeringen kan een gunstige invloed hebben op deze hardnekkige kwaal. Het lastige helaas is helder krijgen waarvoor je precies het meest gevoelig bent en wat je eventuele tekorten zijn.

Mogelijke veroorzakers van Migraine
Een overzicht van factoren waaraan vooralsnog helaas te weinig aandacht besteed wordt.

Stress
Migraine is energetisch gezien een galblaas die strak staat, altijd stress gerelateerd. Zodra dat emmertje overloopt of leegloopt ontstaan fikse klachten, zoals migraine. Dat gebeurt in het geval van weekendmigraine op de ontladingsdag. Waarschijnlijk neem je te weinig ruimte voor jezelf om dagelijks echt pauze en rust te nemen, dat geldt in het bijzonder voor ondernemende mensen. Echt pauze is NIETS + LUNCH. Geen telefoontjes, geen binnenlopende klanten helpen, echt een half uur er voor niemand zijn, behalve jezelf. Een goede biofotonentherapeut kan dat in enkele behandelingen corrigeren.

De Vijf Biologische Natuurwetten
Vanuit de Vijf Biologische Natuurwetten van dr. Hamer bezien is het thema veelal machteloosheid, schrikangst. Je kan iets niet ontwijken, je hebt een gevaar, groot probleem niet of niet op tijd zien aankomen. Kan ook te maken hebben met een bank, belastingdienst, overheid achter die broek aan zit. Weekendmigraine is heel vaak gerelateerd aan het werk, de werkplek. Het kan ook een voorval op die werkplek zijn. Zodra je een dag niet aan het werk bent kan weekendmigraine ontstaan, alweer op de ontladingsdag. Ik heb al diverse gevallen van zeer hardnekkige en langdurige migraine mogen duiden met de kennis van Hamer. Neem het bloedserieus!

Scheefstaande 1e cervicaal wervel (atlas)
Van bovenaf gezien heeft deze wervel een ruitvorm. Bij het leeuwendeel van de mensheid staat deze wervel scheef. Hierdoor drukt de linker- of rechterpunt tegen de zenuw- en bloedvaten. Zodra deze wervel rechtgezet wordt kan alles weer normaal stromen en zal bovendien het hele skelet onder deze wervel weer in een natuurlijke stand gaan komen. Naast migraine is een scheefstaande 1e cervicaal wervel een belangrijke oorzaak van rug- en knieproblemen.

Scheefstand los je definitief op met een zogenaamde atlascorrectie. De werver zal na deze eenmalige behandeling weer netjes in zijn kom schieten en daar blijven, zoals de natuur het bedoeld heeft.

Vitamine B6 tekort
B6 is heel belangrijk voor het zenuwstelsel en de huid, en is een belangrijke co-factor voor andere B vitaminen. Duidelijk gelinkt aan migraine.

Vitamine B11 tekort
Tekort aan Vitamine B11 (Foliumzuur) is hard onderweg epidemische vormen aan te nemen. Mensen met hardnekkige hoofdpijnen dienen getest te worden op B11, goede kans dat er een tekort aangetoond wordt en dat aanvulling bijdraagt aan eliminatie van (o.a.) hoofdpijnen.

Vitamine B12 tekort
Een zeer serieus probleem met een duidelijke link naar o.a. migraine. Helaas zijn de meeste artsen en ziekenhuizen zeldzaam slecht op de hoogte van het correct meten en aanpakken van dit tekort. Bedenk ook dat medicijngebruik een B12 tekort in de hand kan werken.

Magnesium tekort
Een bijzonder mineraal met een ongekend krachtige invloed op het correct functioneren van het menselijk lichaam. Magnesium is ontkrampend en essentieel voor de energiefabriekjes in onze cellen.

Vitamine D3 tekort
Vitamine D3 is geen vitamine maar een hormoon met een grote invloed op vele biochemische processen in het lichaam. Ook hier weer een sterke link met o.a. migraine.

Co-enzymQ10
Een belanrgijke stof die naar mate de leeftijd vordert steeds minder door het lichaam wordt aangemaakt en opgenomen uit voedingsstoffen. Co-enzymQ10 speelt een belangrijke rol bij de energieproductie en draagt (samen met tal van andere stoffen) bij aan de ademhaling en zuurstofverwerking.

Elektrostress
Straling van GSM’s, DECT telefoons, zendmasten, hoogspanningsmasten, Wifi, elektrische apparatuur in het algemeen et cetera geeft bij ieder mens celstress. De elektrische weerstand neemt meetbaar toe, transport tussen cellen wordt ernstig belemmerd. Hier is de grote vraag voor welk type straling jij als volwassene het meest gevoelig bent (kinderen zijn voor ieder type gevoelig). Effectieve oplossingen die je beschermen tegen het schadelijke deel van dergelijke straling zijn die van Memon. Ook kunnen sommige homeopaten mensen minder gevoelig maken voor straling.

Water tekort
We bestaan voor minimaal 70% uit water en toch verdommen wij het om dagelijks voldoende water te drinken (ik ook). Ons lichaam SCHREEUWT om water. Bovendien is water erg belangrijk om al die toxines die we zo graag kwijt willen netjes af te voeren. En als je dan toch water gaat drinken, neem dan meteen water dat natuurlijk is gestructureerd, gevitaliseerd, zoals de natuur water bedoeld heeft. Dus geheel vitaal en vrij van informatie van schadelijke stoffen.

Toxines
Krachtige manieren om orgaan- en systeembelastende toxines te lozen zijn er volop. De methoden waarin ikzelf het meeste vertrouwen heb, vooral afgaande op ervaringsverhalen, zijn de lever/gal flush, darmspoeling en MMS kuur. Vanzelfsprekend blijft het zaak inname van toxines (in welke vorm dan ook) zoveel mogelijk te beperken. En bedenk goed, stress is de allergrootste toxine!

Wat ik met dit artikel vooral wil aanreiken, leg je niet neer bij het zo nu en dan, of heel frequent hebben van migraine. Ook aan deze aandoening is vaak meer te doen dan men soms weet of denkt. Tip: Begin met Moederkruid, het blijkt keer op keer verbazend effectief tegen Migraine! Het zal tenminste een flinke verlichting brengen.


Rob M.M. Greuter
7 april 2012
Actualisatie: 26 september 2015

Tags: ,

Reacties zijn gesloten.